Actualiteiten

Commissie deelt dreun uit aan pensioenwereld

donderdag 13 juni 2019

De rekenrente, de graadmeter voor het indexeren of korten van pensioenen, gaat binnenkort omlaag en niet omhoog. Ook moeten de pensioenfondsen dan lagere verwachte rendementen gaan hanteren in hun herstelplannen en bij de berekening van de premies dan tot nu toe.

Dat is de conclusie van de commissie parameters, een groep wetenschappers die onder leiding van oud-minister van financien Dijsselbloem een advies heeft opgesteld over de rekenrente (UFR) die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van de verplichtingen op lange termijn en over de verwachte rendementen bij de beleggingen van de pensioenfondsen. Het advies is volgens de Telegraaf ‘een dreun voor de pensioenen’ terwijl het Financieel Dagblad spreekt van ‘een zware tegenvaller voor de pensioenfondsen’.

Minister Koolmees van SZW heeft al laten weten dat hij de adviezen overneemt. Die bieden volgens hem ‘een realistisch inzicht over de toekomstige financieel-economische verwachtingen’. De nieuwe ‘parameters’ gelden al vanaf 2020 maar de pensioenfondsen mogen bij het vaststellen van de premies voor volgend jaar nog uitgaan van de bestaande regels. De minister zegt echter niet wanneer de nieuwe bepalingen voor de rekenrente ingaan.

Een lagere rekenrente zal onvermijdelijk leiden tot verlaging van de dekkingsgraad, ook bij Pensioenfonds PGB. Daardoor schuift indexatie verder op de lange baan en wordt de dreiging van kortingen op lopende pensioenfondsen groter, zeker bij de grote fondsen waar korting nu al in zicht is. Koolmees schrijft in een Kamerbrief over het rapport dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen met gemiddeld 2,5 procentpunt zullen dalen. De kritische dekkingsgraad, dat is de grens van de dekkingswaarde waaronder kortingen op pensioenen noodzakelijk worden, stijgen met gemiddeld 6,5 procent, legt de minister uit. De hoogte van de dekkingsgraad waarboven volledige indexatie is toegestaan neemt met gemiddeld 2,7 procent toe. De gevolgen voor elk pensioenfonds afzonderlijk kunnen daarvan afwijken. Pensioenfonds PGB had per eind mei een dekkingsgraad van 107,5 procent. Dat zou dus theoretisch kunnen dalen naar 105 procent.