Actualiteiten

Dekkingsgraad PGB verder gedaald

donderdag 11 juli 2019

De beleidsdekkingsgraad is bij Pensioenfonds PGB per 30 juni uitgekomen op 107,1 procent. In mei stond deze dekkingsgraad, die bepalend is voor korten of indexeren van de pensioenen, nog op 107,4 procent terwijl een jaar geleden 108,5 procent werd genoteerd.

De beleidsdekkingsgraad geeft het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden. Eind juni was die maandelijkse of UFR-dekkingsgraad bij PGB gedaald naar 103,3 procent. In september vorig jaar werd nog een hoogtepunt van 111,5 procent bereikt terwijl in juli vorig jaar 110,4 procent werd bereikt. Op grond van die ontwikkeling is te verwachten dat de beleidsdekkingsgraad de komende tijd verder zal dalen. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen vertonen al tijden een dalende lijn door de slechtere gang van zaken op de beurzen en de voortdurend dalende rente.