Actualiteiten

Gepensioneerden doen niet mee in stuurgroep Pensioenakkoord

dinsdag 09 juli 2019

Bij de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord zitten de organisaties van gepensioneerden niet aan tafel. Dat valt op te maken uit een artikel in Financieel Dagblad over het ‘optuigen van een kerstboom’ voor het verdere pensioenoverleg. De koepels KNVG en NVOG hadden daar samen met de ouderenbonden in een brief aan minister Koolmees wel om gevraagd.

De stuurgroep die in het Pensioenakkoord is afgesproken zou 14 leden krijgen. Regering, vakbonden en werkgever leveren elk drie vertegenwoordigers. Daarnaast zijn er vijf adviserende leden waaronder de Pensioenfederatie, de koepel van Nederlandse pensioenfondsen. Een vertegenwoordiging van KNVG/NVOG wordt echter niet genoemd. Onder de stuurgroep komen ook nog een voorbereidingsgroep en verschillende klankbordgroepen.

KNVG/NVOG hebben in de brief aan Koolmees aangegeven dat ze verwachten in ieder geval in zo’n klankbordgroep zitting te kunnen nemen. ‘’Wij willen vanuit onze betrokkenheid en deskundigheid een actieve bijdrage leveren om te komen tot een goed, generatie-evenwichtig en toekomstbestendig pensioenakkoord, met meer perspectief op indexering (maar ook een grotere kans op kortingen) en met een groot maatschappelijk draagvlak, ook onder de 3 miljoen gepensioneerden. Wij zullen als gezamenlijk organisaties van gepensioneerden en senioren een delegatie samenstellen voor het voeren van de besprekingen. Deze delegatie zal intern en op basis van ‘korte lijnen’ deskundig ondersteund worden door onze pensioencommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van KNVG, NVOG, ANBO en KBO-PCOB. ‘’