Actualiteiten

‘Koepel Gepensioneerden’ na fusie KNVG en NVOG

vrijdag 07 juni 2019

‘Koepel Gepensioneerden’. Dat wordt de sprekende en duidelijke naam van de nieuwe organisatie van verenigingen van gepensioneerden die ontstaat door de fusie van KNVG en NVOG. De algemene vergaderingen van die beide bestaande koepels hebben op 5 juni het licht unaniem op groen gezet voor het samengaan. De ‘Koepel Gepensioneerden’, waar straks dus ook de VVG-PGB toe behoort, wordt nu een feit op 1 januari 2020 en vertegenwoordigt dan 280.000 mensen met een pensioen.

‘’Het idee was eerst om de nieuwe organisatie al op 1 juli te laten starten maar dat is om juridische en andere reden niet haalbaar gebleken,’’ legt Henk van der Rijst uit. Hij vertegenwoordigt, samen met Thijs Reuder, de VVG-PGB in de ALV van de huidige KNVG en is de laatste maanden nauw betrokken geweest bij het overleg over de fusie en de vorming van de nieuwe organisatie. ‘Koepel Gepensioneerden’ krijgt al direct bij de start een meer professionele aanpak, met secretariële ondersteuning en een beleidsmedewerker voor ieder drie dagen per week. Het hoofdkantoor wordt gevestigd op het huidige adres van de NVOG in Utrecht. De ‘Koepel Gepensioneerden’ krijgt verder een voorzitter van buiten de bestaande besturen en daarnaast nog zes andere bestuursleden. Van der Rijst is namens de KNVG samen met Jo Kelleter van de NVOG belast met het selecteren van die bestuurders. ‘’Een interessante taak, we moeten uit de huidige bestuursleden van de bestaande verenigingen een nieuw bestuur formeren. Het vinden van een nieuwe voorzitter zal echter de grootste klus vormen.’’