Actualiteiten

Mooie bijeenkomst van de vereniging

maandag 22 april 2019

We hebben een goede algemene ledenvergadering achter de rug, op woensdag 17 april in Amersfoort. Een volle zaal met ruim 250 aanwezigen, een mooi begin met gezellig bijpraten met (oud)collega’s, broodje en kopje soep, een vergadering met alle plichtplegingen, twee interessante sprekers en een ludieke afsluiting. We hebben hiermee een formule te pakken die de leden aanspreekt.

Zelf heb ik nog een paar behartigenswaardige woorden proberen te spreken (speech voorzitter). Ook was de financiële toelichting van onze penningmeester Piet Rietkerk nuttig. We weten nu waarom het goed is onze financiële buffer te koesteren, en het is ook duidelijk dat we komende jaren onze contributie niet hoeven te verhogen.

Twee interessante sprekers. Eerst PGB-bestuurder Freek Busweiler, die prima wist uit te leggen dat het toch bijzonder is dat pensioenfonds PGB nog nooit heeft hoeven te korten. Sommige zaken lijken vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. En Martin van Rooijen gaf, ondanks dat hij niet verloochende dat hij van 50Plus is, een interessante inkijk in het politieke landschap nadat straks de Eerste Kamer van samenstelling is veranderd.
En als beide sprekers niet voldoende stof tot nadenken opleverden, was er nog de Brabantse cabaretier Mark van de Veerdonk die als afsluiting zijn heel eigen draai aan de pensioenperikelen gaf. Bij de een leverde dat een bevrijdende lach op, bij de ander een gemengd gevoel. Eigenlijk precies zoals tegenwoordig de maatschappelijke discussie gaat: veel tegenstrijdige gevoelens.

Het bestuur heeft genoeg inspiratie opgedaan om komend jaar verder te werken aan de belangen van onze leden, aan uw belangen.

 

Jos van Rijsingen, voorzitter