Actualiteiten

Ouderenbonden doen niet mee met pensioenactie

maandag 18 maart 2019

KNOV en NVOG, de koepels van verenigingen van gepensioneerden waar ook VVG-PGB bij is aangesloten, doen toch niet mee aan de pensioenacties van maandag 18 maart. De organisaties vinden de manier waarop ze door de FNV zijn behandeld onacceptabel. De acties in Den Haag en elders in het land worden dan ook niet meer mede onder de vlag van KNOV en NVOG gevoerd.

KNVG en NVOG hadden met de FNV afgesproken dat ze bij de pensioenmanifestaties in het land zichtbaar op het podium konden verschijnen en ook hun eigen verhaal naar voren konden brengen. De twee koepels van gepensioneerden hebben ook keihard gewerkt om de bijdrage aan de acties gestalte te geven. ‘’Helaas kregen we het bericht dat er maar op een enkel podium ruimte zou zijn voor een woordvoerder van KNVG of NVOG en dat onze woordvoeringslijn op een aantal punten aangepast diende te worden. Dit is voor ons onacceptabel, omdat aan de twee voorwaarden waaraan we onze ondersteuning verbonden (voldoende zichtbaar en eigen tekst) niet kan worden voldaan. We hebben de vakbonden dan ook laten weten van onze ondersteuning af te zien,’’ hebben de twee organisaties meegedeeld. Het staat gepensioneerden uiteraard vrij aan de acties mee te doen. KNVG en NVOG beraden zich nu over acties onder eigen vlag.

De laatste weken is steeds meer gebleken dat de FNV vooral actie voert voor een AOW op 66-jarige leeftijd. De voor maandag aangekondigde staking in het openbaar vervoer duurt bijvoorbeeld precies 66 minuten. Indexering van de pensioenen van de huidige gepensioneerden lijkt bij de landelijke pensioenmanifestatie niet meer op de agenda te staan.