Actualiteiten

Pensioen concurreert met andere hot-items

maandag 28 januari 2019

Spannende weken staan voor de deur. Tussentijds hoogtepunt zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart. De uitkomst vertaalt zich in mei in een nieuw samengestelde Eerste Kamer. Mogelijk krijgt de coalitie het dan moeilijker en moet men toenadering zoeken tot andere partijen. Dat biedt mogelijkheden voor de pensioenen.
Maar verkiezingen worden zelden beheerst door één onderwerp. Naast de pensioenen staan ook de koopkracht, het klimaat en het al dan niet terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers (en hun kinderen) hoog op de agenda.

Oudere garde
De kans dat op basis van de verkiezingsuitslag kan worden voorspeld hoe het verder gaat met onze pensioenen lijkt me dus klein. En zelfs als er komend jaar iets uit de bus komt dat op de eerdere plannen lijkt (met wellicht een gematigder verhoging van de pensioenleeftijd) is het maar de vraag of gepensioneerden hier garen bij spinnen. Afschaffen van de doorsneepremie stond en staat namelijk nog steeds hoog op de prioriteitenlijst, ook bij de regeringspartijen. Het invoeren van lagere premies (of hogere opbouw) voor ‘jonge’ deelnemers levert een nadeel op voor de ‘oudere’ garde (45 jaar en ouder). Als die gecompenseerd moet worden kost dat vele miljarden euro’s en tot nu toe is niet gebleken dat er van de zijde van de overheid veel te verwachten is. Dan zal verlekkerd gekeken worden naar de enorme reserves bij de pensioenfondsen die dan plotseling wel geconsumeerd mogen worden. We moeten dus niet alleen op de rekenrente letten maar ook op de doorsneepremie en vooral hoe het afschaffen daarvan wordt gefinancierd.

Pensioenactie
In de tussentijd gaan de vakbonden wel de druk opvoeren om het onderwerp pensioen hoger op de politieke agenda te krijgen. En dat is natuurlijk welkom. Zaterdag 2 februari houden vakorganisaties FNV, CNV en VCP in Utrecht een bijeenkomst om een landelijke pensioenactie voor te bereiden. Geïnteresseerden zijn meer dan welkom.  In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de achtergronden van deze acties.

Niet alleen over de pensioenen, ook over de koopkracht doen de meest tegenstrijdige verhalen de ronde. Zelfs het NIBUD is in stelling gebracht om aan te tonen dat de meeste mensen er op vooruit gaan. Veel mensen geloven het echter niet of ervaren aan den lijve niet dat er meer bestedingsruimte is. Dat is ook het gevolg van de uitermate ingewikkelde berekeningen die eraan ten grondslag liggen. Concrete prijsstijgingen (BTW omhoog, ziektekostenverzekering duurder, hogere belasting op gasgebruik) worden via een onzichtbare omweg (lagere belasting) gecompenseerd. Dat geeft geen vertrouwen.

Stemhokje
De discussies over koopkracht en pensioenen hebben de nodige raakvlakken. Het is ingewikkeld en politici en deskundigen ventileren de meest tegenstrijdige verhalen. De wantrouwige burger kan er geen wijs uit. Toch hoop ik niet dat we het hoofd in de moede schoot leggen en op 20 maart thuis blijven. Probeer desnoods op één of enkele onderwerpen te bepalen welke partij het beste en reële perspectief biedt en laat dat leidend zijn in het stemhokje.

Jos van Rijsingen, voorzitter VVG