Actualiteiten

PGB boert goed maar geen verbetering dekkingsgraad

dinsdag 30 april 2019

Pensioenfonds PGB heeft in het 1e kwartaal de financiële situatie zien verbeteren. Dat is te danken aan het herstel van de aandelenkoersen. “Tegelijkertijd moeten we constateren dat het hoge rendement van ruim 8 procent in het 1e kwartaal zich niet heeft vertaald naar een fors hogere actuele dekkingsgraad. Dat komt door de lagere rente​”, aldus bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt in het kwartaalbericht. De kans op een verlaging van de pensioenen in 2020 blijft gelukkig klein maar indexatie blijft voorlopig ook buiten beeld, zoals ook bestuurslid Freek Busweiler al uitlegde tijdens de algemene vergadering van de VVG-PGB.

De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het 1e kwartaal van 108,7% naar 108,0% op 31 maart 2019. De actuele (maandelijkse) dekkingsgraad steeg in het 1e kwartaal van 103,8% eind 2018 naar 106,1%. In deze eerste drie maanden behaalde Pensioenfonds een rendement van 8,2 procent op beleggingen. De beleggingen ter afdekking van het renterisico (Matching) hebben een rendement van +6,4% opgeleverd, beleggingen om een extra rendement te behalen (Return) leverden een rendement op van +9,7%.

Het kwartaalbericht vindt u hier:

https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Documents/Kwartaalberichten/Kwartaalbericht-Pensioenfonds-PGB_Q1-2019.pdf