Actualiteiten

PGB: Nu geen pensioenkorting maar risico na 2020 groter

woensdag 07 augustus 2019

Het risico dat Pensioenfonds PGB de pensioenen volgend jaar moet verlagen blijft klein. Een verhoging van de pensioenen is echter zo goed als uitgesloten. Bovendien is het risico dat er na 2020 wel gekort moet worden toegenomen door de komende veranderingen in de rekenrente.

Bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt stelt in het kwartaalbericht: “Jammer genoeg is onze financiële situatie in het tweede kwartaal van 2019 verslechterd. Dat komt omdat de rente opnieuw is gedaald. Daardoor hebben we meer vermogen nodig om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Gelukkig waren onze beleggingsresultaten zowel dit als vorig kwartaal positief, waardoor we er ondanks de dalende rente nog redelijk voorstaan. Het risico dat we de pensioenen volgend jaar moeten verlagen is nog altijd klein. De kans op een verhoging van pensioenen volgend jaar is inmiddels minimaal geworden.’’

‘’Voor de jaren daarna hebben we onze verwachtingen moeten bijstellen,’’ waarschuwt Degenhardt. ‘’Vanaf 2020 worden de financiële eisen voor het huidige pensioenstelsel aangepast als gevolg van de zogenaamde commissie parameters (Dijsselbloem). Hierdoor moeten wij en onze deelnemers rekening houden met een grotere kans op een verlaging van pensioenen en een kleinere kans op verhoging van pensioenen. Er is weliswaar een akkoord gesloten over een nieuw pensioenstelsel, maar dat zal waarschijnlijk niet eerder ingevoerd zijn dan in 2023.”

Pensioenfonds PGB had eind juni een actuele UFR-dekkingsgraad van 103,3% vergeleken met 106,1% aan het begin van het kwartaal. De beleidsdekkingsgraad, die bepalend is voor korten of indexatie van de pensioenen, stond eind juni op 107,1% vergeleken met 108,0% per 31 maart 2019. Deze beleidsdekkingsgraad vormt het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden over het voorafgaande jaar. Pas als deze dekkingsgraad hoger is dan 110% kan PGB de pensioenen verhogen.