Actualiteiten

Teken petitie: ‘Gepensioneerden moeten meepraten over pensioenstelsel’

dinsdag 30 april 2019

VVG-PGB roept haar leden, hun familieleden en vrienden op een petitie van de koepelorganisaties KNVG en NVOG te tekenen om gepensioneerden een plaats te geven aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel en de pensioenen niet te korten maar juist weer te beginnen met indexeren.

De petitie is te vinden op www.mijnpensioenpetitie.nl

 

KNVG en NVOG strijden al tijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel. Ook willen ze betrokken worden bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Omdat dat tot nu toe geen succes heeft, willen beide organisaties nu een petitie ‘Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden’ aanbieden aan de vaste commissie SZW van de Tweede Kamer. De leden van die commissie wordt daarin dringend gevraagd om er samen met de minister voor te zorgen dat KNVG en NVOG wel rechtstreeks kunnen deelnemen aan dit pensioenproces. De organisaties en VVG-PGB dringen er op aan die petitie massaal te tekenen om echt druk op de Kamerleden uit te kunnen oefenen. Tekenen kan tot en met 27 mei. KNVG en NVOG zullen hun actie de komende weken ook met een reeks radiospotjes en met oproepen op sociale media ondersteunen.

‘’De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het enkel gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. Omdat de vakbeweging vooral de belangen van de werkenden behartigt, zijn de belangen van gepensioneerden onvoldoende vertegenwoordigd,’’ schrijven KNVG en NVOG in een toelichting. Volgens de organisaties hebben hun leden ‘geen enkel vertrouwen meer in de onderhandelaars over een nieuw pensioenstelsel.’

‘’Voor veel gepensioneerden is indexatie van het pensioen, dat naast de AOW wordt ontvangen, al jaren geheel of gedeeltelijk achterwege gebleven. Dat heeft geleid tot achteruitgang in koopkracht van het aanvullend pensioen naast de AOW tot wel 18%. Het vertrouwen in het pensioenstelsel onder gepensioneerden is daardoor op een dieptepunt en het maatschappelijk draagvlak voor de veranderingen is uiterst gering. In de Nederlandse pensioenpotten zit ruim 1.300 miljard euro. Een groot deel daarvan is van de gepensioneerden. Gezien deze immense financiële belangen is het maatschappelijk, democratisch en moreel niet verdedigbaar dat de gepensioneerden verstoken blijven van elke invloed op het geld dat gereserveerd is voor hun pensioenaanspraken.’’ Op www.mijnpensioenpetitie.nl staat ook een uitgebreide toelichting over de achtergronden van het pensioendebat en een filmpje waarin enkele jongeren nadere uitleg geven.