Actualiteiten

VVG-PGB hoort graag uw mening over pensioenakkoord

zaterdag 22 juni 2019

De laatste weken zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de pensioenwereld. In de eerste plaats is er eindelijk een pensioenakkoord. Sociale partners en de regering hebben afgesproken dat er een ander stelsel moet komen waarin de pensioenen persoonlijker maar ook minder zeker zijn. Dat betekent onder meer eerdere indexatie als het goed gaat maar ook eerder korten als het slecht gaat. Verder is ook afgesproken dat de verhoging van de AOW-leeftijd voorlopig wordt bevroren en later ook minder snel omhoog zal gaan dan tot nu toe het plan was.

Die afspraken moeten eerst nog verder worden uitgewerkt. Minister Koolmees van SZW hoopt dat een nieuw pensioenstelsel in 2022 ingevoerd kan worden. Een groot probleem is dat de omschakeling ertoe kan leiden dat een grote groep werkenden een deuk in hun pensioenrechten op zal lopen. Waar de totale kosten daarvan, geschat op ruim 60 miljard euro, vandaan moeten komen moet nog worden bepaald. Eén van de genoemde opties is om die uit de reserves van de pensioenfondsen te halen. Wat dit voor de individuele pensioenfondsen (o.a. PGB) zal in de toekomst duidelijk worden.

Een voor de gepensioneerden minstens zo belangrijk punt is dat een commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem heeft geadviseerd dat de rekenrente omlaag moet en dat pensioenfondsen in hun herstelplannen ook met lagere verwachte rendementen moeten rekenen. De commissie vindt dat dit beter past bij de huidige situatie op de financiële markten. De Nederlandsche Bank en de regering hebben die adviezen inmiddels overgenomen.

Het bestuur van de VVG-PGB wil graag weten wat haar leden vinden van die beslissingen en ontwikkelingen. Wij zullen u dit najaar, wanneer de nadere uitwerking van de plannen plaatsvindt, naar uw mening vragen in de vorm van een enquête. De uitkomsten daarvan kunnen we dan meenemen tijdens in onze overleggen met het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB en onze koepel KNVG. U hoor daar t.z.t. meer over.

Poll

In afwachting van de verdere ontwikkelingen hebben wij op onze website een poll geplaatst om uw mening over de huidige afspraken over het pensioenakkoord te peilen.

Klik hier voor de poll