Actualiteiten

VVG-PGB steunt juridisch actie tegen Nederlandse Staat

woensdag 07 augustus 2019

De Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB schaart zich achter de juridische strijd van de Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant tegen de Nederlandse Staat. De actie is gericht tegen de extreem lage rekenrente die in Nederland moet worden gehanteerd. Door de onnodig lage rente dreigen miljoenen mensen geconfronteerd te worden met korting van de pensioenen. Hoewel dat laatste niet aan de orde is bij PGB, heeft de lage rente wel tot gevolg dat indexatie al vele jaren achterwege blijft, zowel voor gepensioneerden als voor jonge en oude actieve deelnemers.
In de bodemprocedure die in september wordt gestart, zal worden betoogd dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn. Nederlandse pensioenfondsen moeten daardoor uitgaan van de extreem lage rekenrente van De Nederlandsche Bank in plaats van de veel hogere Europese rekenrente.
De juridische procedure is niet de enige actie. We hopen dat onze koepel KNVG er samen met de NVOG in slaagt aan tafel te komen bij de partijen die het nieuwe pensioenstelsel verder gaan invullen. Verder zou ik wensen dat bij de regeringspartijen ook het inzicht doorbreekt dat het zo niet langer kan met die rekenregels.

Via de website en door middel van nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de juridische procedure.

Jos van Rijsingen,

Voorzitter