Over ons

Als Vereniging Van Gepensioneerden wil de VVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. De VVG wil zelf of samen met gelijksoortige verenigingen de belangen van alle mensen, die als gepensioneerde te boek staan bij het PGB, behartigen.

De VVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van het pensioenfonds PGB en de(ex)werkgevers van leden.

De VVG wil nadrukkelijk een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels en bestuursleden in het bestuur van het Pensioenfonds voordragen zodra dat wettelijk mogelijk is.

De VVG wil nadrukkelijk zijn doelen bereiken in goed overleg en in samenspraak met zijn leden, daarvoor zal een interactieve internet site worden opgezet en zullen de leden die geen internet hebben desgewenst regelmatig mededelingen per post ontvangen.

De VVG stelt vast dat ouderen, met name gepensioneerden met een aanvullend pensioen, sinds het uitbreken van de eerste kredietcrisis relatief het hardst geconfronteerd worden met een daling van hun besteedbare inkomen. Behalve met het uitblijven van indexering, waardoor in de nabije toekomst geen uitzicht op nominale inkomensstijging bestaat, worden ouderen meer dan gemiddeld getroffen door steeds hogere kosten voor zorg en huisvesting. Door lage rentestanden en als gevolg daarvan lage dekkingsgraden van hun pensioenfondsen, dreigt voor veel gepensioneerden zelfs een nominale verlaging van eertijds toegezegde pensioenen.

De VVG beseft dat van alle geledingen in onze samenleving bijdragen worden gevraagd om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Daarom wil de VVG graag meedenken en meepraten over oplossingen. Het valt niet in te zien dat ouderen meer dan naar evenredigheid moeten bijdragen aan oplossingen voor de crisis rond de economie en de Euro. Dat lijkt nu wel het geval te zijn.

Bestuursleden

Jos van Rijsingen
Jos van RijsingenVoorzitter, Lid Verantwoordingsorgaan josvanrijsingen@hotmail.com 073 621 4378Meer informatie
Tonnie Klein Hemmink
Tonnie Klein HemminkBestuurslid/ledenadministratie en Lid Verantwoordingsorgaan kleinhemmink@home.nl 06-51605411Meer informatie
Geer Meershoek
Geer MeershoekBestuurslid communicatie gmeershoek@planet.nl 06-13199587Meer informatie
Matthijs F. Reuder
Matthijs F. ReuderBestuurslid services reuder@upcmail.nl 06-52616833Meer informatie

Bestuursleden benoemd in bestuur pensioenfonds PGB

Freek Busweiler
Freek Busweiler Portefeuille: Communicatie f.busweiler@pensioenfondspgb.nl Meer informatie
Tom Vollebergh
Tom VolleberghPortefeuille: Informatietechnologie en uitbestedingen t.vollebergh@pensioenfondspgb.nl Meer informatie

Vertegenwoording in het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds PGB

Van de 6 zetels voor gepensioneerden in het VO worden er 3 bekleed door de VVG-PGB.Twee door de bestuursleden Jos van Rijsingen en Tonnie Klein Hemmink. De derde zetel is namens VVG-PGB ingevuld door:
Mevr. Nicoline Maarschalk Meijer
Mevr. Nicoline Maarschalk Meijer maarschalk@xs4all.nl Meer informatie